Steg 3

Vrida - Rulla runt

Du hjälper barnet rulla över till ryggläge genom att "se upp i taket", d v s genom att varsamt vrida barnets huvud åt sidan. Huvudet som befinner sig ovanför vattenytan är tungt i förhållande till kroppen. Därför "dras" kroppen runt till ryggläge med hjälp av huvudrörelsen.